Cài Đặt Check in facebook trong wifi Unifi

Đăng vào 08/09/2020 lúc 10:57
    Hướng Dẫn Cài Đặt Unifi

Bước 1:  Mở Unifi Controller lên => Setting => Bấm chọn  Guest Control=> Check Enable Guest Portal

face1.PNG
Bước 2 : Chọn mục Hostpot và Angulats
face2.PNG
Bước 3 : Chọn mục  Enable facebook base authoriation
face3.PNG

Unifisaigon Chúc các bạn cài đặt thành công !