Adopt UniFi Access Point hiển thị trạng thái Managed By Other trong controller

Đăng vào 13/04/2021 lúc 12:02
    Hướng Dẫn Cài Đặt Unifi

Các bước thực hiện :

1. Đăng nhập vào controller cũ vào site quản lý AP --> chọn setting

2. Vào Site -> xem phần Device Authentication trong đó có username và pass để login vào UniFi Access Point

Adopt UniFi Access Point lên 01 controller mới khi UniFi Access Point hiển thị Managed by Other

3. Quay trở lại controller mới, chọn UniFi Access Point có dòng Managed by Other, click thiết bị sẽ hiện ra cửa sổ mới. Sau đó chọn adopt và nhập user/pass( controller cũ) phía trên vào. Phần Inform URL điền thông tin controller mới vào : http://<controller_ip>:8080/inform