Cài đặt giới hạn băng thông cho mỗi kết nối wifi unfii

Đăng vào 13/04/2021 lúc 12:06
    Hướng Dẫn Cài Đặt Unifi

Vẫn thưc hiện tạo các nhóm băng thông  ở link  GIỚI HẠN BĂNG THÔNG . Chọn “SETTINGS” / “USER GROUP” / “CREAT NEW USER GROUP” / Nhập các thông tin
“CLIENTS” / Chọn thiết bị cần giới hạn băng thông / Tại cửa sổ mới chọn “Configure” / Thực hiện gán băng thông trông ô “user group”

Giới hạn băng thông cho mỗi kết nối wifi unifi