Cài đặt Wifi Unifi chạy Wireless UPlink

Đăng vào 14/04/2021 lúc 12:02
    Hướng Dẫn Cài Đặt Unifi

Các bước thực hiện:


1. Adopt các UniFi Access Point hoạt động có dây trước ( UniFi Access Point phải chung lớp mạng )
2. Tiến hành rút dây internet của UniFi Access Point ra ( vẫn còn nguồn cho UniFi Access Point nhé )
3. Chờ cho UniFi Access Point báo trạng thái : "Heartbeat Missed" -> "Isolated" ( khoảng hơn 6 phút )
4. kích chọn UniFi Access Point báo trạng trạng thái “Isolated” và vào Configuration -> wireless uplink -> chọn UniFi Access Point để uplink
5. Chờ cho quá trình cài đặt xong UniFi Access Point sẽ báo trạng thái Connected(wireless)