Giới hạn băng thông cho từng kết nối trong wifi unifi

Đăng vào 13/04/2021 lúc 12:06
    Hướng Dẫn Cài Đặt Unifi

Các bước thực hiện :

“SETTINGS” / “USER GROUP” / “CREAT NEW USER GROUP” / Nhập các thông tin
“SETTINGS” / “WIRELESS NETWORKS” / “EDIT” tên wifi cần gán băng thông / “Advanced Options” / Chọn nhóm mình đã tạo vào “user group”
Kinh nghiệm: Group “Default” mặc định là không giới hạn. Cần chọn băng thông up/downtối thiểu 9 Mbps

cài đặt giới hạn băng thông wifi unifi

cài đặt giới hạn băng thông unifi