Router Chịu Tải Cao Cấp Ubiquiti Unifi Cho Doanh Nghiệp , Quán Cafe

Đăng vào 12/04/2021 lúc 10:14
    Tin Tức Tổng Hợp

Unifi Sài Gòn - Đại Lý Phân Phối Router Ubiquiti Unifi Chịu Tải Cao Cấp Cho Doanh Nghiệp , Quán Cafe

Ubiquiti có 2 dòng router :

I. Unifi Sercurity ( USG ) - Cấu hình và quản lý qua Cloud 
-  USG : 
http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/unifi-security-gateway-usg.htm
USG PRO :http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-unifi-security-gateway-pro-usg.htm

II. Edgerouter ( cấu hình quản lý qua giao diện web)
- Edgerouter X (100user) : 
http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-ubiquiti-edgerouter-x.htm
- Edgerouter Lite ( 250 user) : http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-ubiquiti-edgerouter-lite.htm
- Edgerouter 4 ( 350-400 user) : http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-ubiquiti-edgerouter-er-4.htm
- Edgerouter 6 ( 450-550 user) :http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-ubiquiti-edgerouter-er-6p.htm
- Edgerouter 12 ( 600 user) : http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-can-bang-tai-ubiquiti-edgerouter-er-12.htm
- Edgerouter 10X ( 300 user) : http://unifisaigon.com/san-pham/router-ubiquiti-unifi/router-ubiquiti-edgerouter-10x-er-10x.htm

UNIFI SÀI GÒN
Địa chỉ  : 192/9 Man Thiện , P. Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel : 088.63.678.34 - 0934.64.8384
Email ; unifisaigon@gmail.com